Wat is het eigen risico bij een autoverzekering?

Indien je schade oploopt aan je auto moet je de herstelkosten hiervan maximaal betalen tot aan de hoogte van het eigen risico van je autoverzekering. Indien de schade hoger is dan het eigen risico-bedrag betaalt je verzekeraar de rest van de schade, maar als je schade lager is dan je eigen-risicobedrag moet je zelf het gehele bedrag betalen.

Eigen risico per schadegebeurtenis

Het eigen risico geldt per schadegebeurtenis. Als je dus vervolgens in een nieuwe gebeurtenis weer schade lijdt moet je wederom de schade zelf vergoeden tot de hoogte van je eigen risico. Het eigen risico geldt niet indien je schade bij anderen veroorzaakt.

Als je schade oploopt die binnen je verplichte WA-verzekering valt hoef je hiervoor niet te betalen met je eigen risico. In die gevallen worden de kosten dus door je verzekeraar vergoed.

Voordelen eigen risico

Buiten de nadelen van je eigen risico zijn er ook voordelen uit te behalen. Door het hebben van een eigen risico krijg je een lagere premie. Dit komt omdat je verzekeraar vaak geen lage bedragen moet uitbetalen.

Soorten eigen risico

Je hebt verschillende soorten eigen risico. Zo heb je een vast eigen risico dat altijd geldt, maar ook een vrije keuze dat bestaat uit meerdere eigen risico bedrage en een standaard eigen risico met korting als je je schade laat herstellen bij specifieke reparateurs.

In de voorwaarden van je autoverzekeraar kan je precies zien welke korting op het eigen risico je kan behalen. Dit doen verzekeraars om hun verzekerden te stimuleren om reparaties bij bepaalde reparateurs uit te laten voeren die aan bepaalde voorwaarden voldoen. De verzekeraars hebben vaak afspraken gemaakt met verscheidene reparateurs zodat de verzekeraars zeker zijn dat je een kwalitatief goede reparatie krijgt tegen een goede prijs.

Hoogte eigen risico

De hoogte van je eigen risico wisselt per autoverzekeraar en kan verschillen van 0 euro tot en met 500 euro.

Direct berekenen