Waar is de premie van afhankelijk?

De hoogte van je premie is van verschillende factoren afhankelijk. Daarnaast kunnen deze factoren ook weer verschillen per verzekeraar. De hoogte van je premie is afhankelijk van leeftijd, het aantal schadevrije jaren, je woonplaats, het gewicht van je auto, het vermogen van je auto en het aantal kilomters dat je per jaar rijdt.

Leeftijd

Uit onderzoek is gebleken dat bestuurders onder de 24 jaar gemiddeld meer schade veroorzaken. Voor mensen van die leeftijd zal de premie dus relatief hoger uitvallen dan de premie van oudere bestuurders.

Schadevrije jaren

Ook het aantal schadevrije jaren heeft een grote invloed op je premie. Hoe langer je schadevrij rijdt hoe meer korting je krijgt op je premie.

Woonplaats

Ook is er onderzoek gedaan naar in welke regio’s er relatief meer ongelukken en diefstallen plaatsvinden. Indien je dus in een groter risicogebied woont zal de premie voor je autoverzekering relatief hoger uitvallen.

Gewicht van de auto

Autoverzekeraars houden ook rekening met het gewicht van je auto bij het bepalen van je premie. Indien je een relatief zware auto hebt, is de schade die jij zou kunnen toebrengen aan een ander voertuig hoger. Naarmate je dus een zwaardere auto hebt, zal je premie ook relatief hoger liggen dan bij een lichtere auto.

Vermogen van de auto

Ook over het vermogen van de auto is nagedacht door de verzekeraars bij het afstemmen van de premie. Ook hier geldt dat indien je een auto met meer vermogen hebt, je een ander voertuig meer schade zou kunnen toebrengen. In het geval van een jonge bestuurder die zijn of haar auto met een groot vermogen zou willen verzekeren zijn veel verzekeraars tevens erg terughoudend.

Aantal gereden kilometers

Als laatst kunnen het aantal gereden kilometers nog van invloed zijn op de premie. Hoe vaker je als automobilist op de weg bent, hoe hoger de kans is dat je ooit een ongeval krijgt.

Direct berekenen