Ik heb schade, wat te doen?

Indien je schade hebt geleden door een aanrijding, wil je natuurlijk graag dat deze vergoed wordt. Indien je een autoverzekering met een all-risk dekking hebt, kan dit zeer voordelig uitpakken.

Schade bij all-risk dekking

Het is belangrijk dat je eerst zoveel mogelijk gegevens verzamelt van de tegenpartij. Daarnaast is het belangrijk om indien mogelijk ook gegevens van getuigen te verzamelen en foto’s te maken. Tevens moet je het Europees schadeformulier invullen.

Vervolgens moet je je verzekeraar op de hoogte brengen van de aanrijding. De verzekeraar zal vervolgens ervoor zorgen dat een expert de schade opneemt. Tevens zal de expert de tegenpartij aansprakelijk stellen voor jouw schade. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen is het belangrijk dat je je verzekeraar zo uitgebreid mogelijk informeert over de aanrijding.

Vervolgens zal zowel jouw verzekeraar als die van de tegenpartij onderzoeken wie de schuld heeft aan de aanrijding.

Wanneer blijkt dat de tegenpartij volledig aansprakelijk is, wordt de volledige schade betaald door de verzekering van de tegenpartij.

Indien er wordt geconcludeerd dat je zelf aansprakelijk bent of indien je niet kan bewijzen dat de tegenpartij daadwerkelijk aansprakelijk is, zal de schade door je eigen verzekering worden uitgekeerd. De schade kan in dit geval dan ook niet worden verhaald op de verzekering van de tegenpartij.

Indien blijkt dat er sprake is van een gedeelde aansprakelijkheid wordt de schade door beide partijen gedeeld.

Bij het hebben van een all-risk verzekering wordt ongeacht de aansprakelijkheid je schade uitgekeerd. Alleen indien de tegenpartij volledig aansprakelijk is, daal je niet in de zogenaamde bonus-malus. Als je deels of geheel aansprakelijk blijkt te. zijn zal dit wel het geval zijn met als gevolg dat je meer premie zal moeten gaan betalen.

Het bonus-malussysteem beloont schadevrije rijders met een lagere premie en straft schaderijdende bestuurders met een hogere premie.

Schadevergoeding bij bezit van WA of WA+ verzekering

Indien je niet een all-risk verzekering hebt maar slechts een WA of WA+ verzekering hebt, wordt je minder uitgebreid gecompenseerd. In dit geval wordt alleen schade uitgekeerd die je hebt toegebracht aan anderen. Je eigen schade kan je zelf alleen verhalen als de tegenpartij aansprakelijkis. Als je een WA+ verzekering hebt, is er een beperkte dekking voor schade aan je voertuig zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn bij brand of diefstal. Echter valt schade die je lijdt bij een aanrijding hier niet onder.

Indien bij autoschade de dader onbekend is

Indien je schade aan je auto hebt maar de dader is onbekend, in dat geval kan je een beroep doen op het Waardeborgfonds Motorverkeer. Dit fonds vergoedt de schade onder de voorwaarden dat het aantoonbaar is dat de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig of een daaraan gekoppelde aanhanger en dat je duidelijk geprobeerd hebt om de aansprakelijke persoon te vinden.

Dit houdt in dat je je aantoonbaar moet hebben ingespannen om diens identiteit te achterhalen. Dit kan zich uiten in bijvoorbeeld een politieaangifte, een buurtonderzoek of het plaatsen van een advertentie. Deze activiteiten dienen zo snel mogelijk te worden uitgevoerd, want indien je langer wacht dan 14 dagen, vergoedt het Waarborgfonds Motorverkeer je schade niet. Uiteraard moet er ook kunnen worden vastgesteld dat niet jijzelf, maar een tegenpartij aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade.

Indien schadevergoeding niet valt te verhalen bij bekende dader

In sommige gevallen kan de schade niet bij iemand worden verhaald, zelfs als bekend is dat diegene de dader is. Dit kan in het geval dat het motorvoertuig niet verzekerd is, het motorvoertuig gestolen is, de verzekeringsmaatschappij niet kredietwaardig is of wanneer de dader een vrijstelling van de verzekeringsplicht heeft, omdat hij of zij zich vanwege geloof of levensovertuiging niet wil verzekeren. Indien dit het geval is kan je alsnog terecht bij het Waarborgfonds Motorverkeer voor het ontvangen van een schadevergoeding.

Direct berekenen