Hoe kan ik een verzekering aanvragen?

Wanneer je een auto hebt gekocht is het belangrijk om hier een verzekering voor te nemen. Binnen de Europese Unie is het in alle landen verplicht om een autoverzekering te hebben. Daarnaast kunnen de kosten van het repareren van je auto enorm hoog oplopen en indien je betrokken raakt bij een aanrijding kan het zomaar zijn dat je de rest van je leven medische kosten moet betalen indien je niet verzekerd bent.
Een autoverzekering kan je bij allerlei verschillende soorten aanbieders aanvragen. Het handigst is om dit online te doen. Op die manier kan je gemakkelijk alle verschillende aanbieders vergelijken zodat jij de voor jou meest voordelige autoverzekering kan afsluiten.

Wat is een autoverzekering

Met een autoverzekering ben je verzekerd voor schade die veroorzaakt is door of met je eigen auto. Je hebt grofweg drie soorten dekkingen, waarvan de aansprakelijkheidsdekking verplicht is. Daarnaast kan je ook kiezen voor een beperkt of volledig cascodekking.

Aansprakelijkheidsdekking

De aansprakelijkheidsdekking is een wettelijk verplichte verzekering door de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). De WAM stelt minimale eisen waaraan je autoverzekering moet voldoen. Deze bestaan onder andere uit een dekking voor letsel- en materiële schade, dekking in de landen die binnen de zogenoemde Europese Economische Ruimte vallen en dergelijke.

De aansprakelijkheidsdekking van je autoverzekering wordt ook wel WA-verzekering genoemd. De WA-verzekering volgt de wettelijke verplichtingen die in de WAM zijn opgesteld.

Beperkt cascodekking

De beperkt cascodekking kan je afsluiten als aanvulling op je WA-verzekering. In het kort kan je zeggen dat de beperkte casco-dekking de schade vergoedt aan de eigen auto indien deze niet is ontstaan door aanrijding, botsen, van de weg raken en dergelijke.

Volledig cascodekking

Een volledig cascodekking is een dekking die de bij beperkte casco gedekte schades omvat. Alsmede schade die door botsen, omslaan, slippen, van de weg raken, te water raken en enig ander van buiten komend onheil omvat. De hoogte van de premie hiervan is afhankelijk van de oorspronkelijke nieuwswaarde van de auto (oftewel de cataloguswaarde). Hoe hoger die cataloguswaarde is, hoe hoger de te betalen premie is.

Extra aanvullende verzekeringen

Naast deze soorten dekkingen kan je indien je dat wil je autoverzekering nog uitbreiden met een aantal extra aanvullende verzekeringen. Deze bestaat uit een aanvullende verzekering bij ongevallen inzittenden, schade inzittenden en rechtsbijstand.

Ongevallen inzittendenverzekering

De ongevallen inzittendenverzekering voorziet de verzekerde in een eenmalige uitkering indien één van de inzittenden, waar de bestuurder ook onder kan vallen, komt te overlijden of blijvend invalide is geraakt ten gevolge van een ongeval. De schuldvraag is hierbij niet van belang voor de uitkering. De maximale hoogte van de eenmalige uitkering wordt bepaald door de verzekeringnemer.

Schade inzittenden

Bij een schade inzittendenverzekering wordt een inzittende schadeloos gesteld indien hij of zij schade lijdt bij een ongeval. Dit geldt zowel bij materiële schade als letselschade of in een schadeloosstelling van de nabestaanden bij overlijden. De maximale hoogte van deze schadeloosstelling is 1 miljoen euro.

Rechtsbijstand

Deze dekking biedt de verzekerde juridische hulp indien hij of zij conflicten heeft omtrent de eigen auto.

Zoals je ziet zijn er dus veel verschillende dekkingen die bij de verschillende aanbieders voor verschillende premiehoogtes worden aangeboden. Kijk dus goed naar de behoeftes die jij hebt als autobezitter en sluit de voor jou meest voordelige en volledige autoverzekering af.

Direct berekenen