Gemoedsbezwaarden: rijden zonder autoverzekering

14 Kilometer Stau auf der A2Gemoedsbezwaarden kunnen niet gesteund worden wanneer zij geen Nationale Hypotheek Garantie (NHG) krijgen wanneer zij vanwege hun levensovertuiging niet bereid zijn een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Dat was onlangs de conclusie van minister Blok (van Wonen). Een hypotheek zonder NHG is duurder. De minister kan gemoedsbezwaarden daarin niet tegemoet komen. Voor de verplichte autoverzekering gelden andere regels voor gemoedsbezwaarden. Zij mogen toch autorijden zonder autoverzekering.

Ontheffing premieplicht

Mensen die vanwege hun levensovertuiging gemoedsbezwaard zijn, hebben bezwaar tegen elke vorm van verzekering en kunnen om die reden ontheffing van de premieplicht aanvragen. Het gaat dan onder andere om de verplichte autoverzekering en zorgverzekering. Gemoedsbezwaarden hebben bezwaar tegen elke vorm van verzekering omdat zij geloven dat God beslist over leven en dood en dat moet je accepteren. De ontheffing van de premieplicht kan aangevraagd worden bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank). Voorwaarden zijn wel dat alle vormen van verzekering worden geweigerd en dat hetzelfde geldt voor gezinsleden met wie je samen woont.

Geen autoverzekering, toch rijden

Wanneer de rechter heeft beslist dat je als gemoedsbezwaarde ontheffing van de premieplicht krijgt, koop je de premieplicht voor de autoverzekering af bij het Waarborgfonds voor een jaarlijks bedrag van zo’n honderd euro. Het Waarborgfonds keert uit wanneer iemand een ongeluk veroorzaakt en het slachtoffer geen aanspraak kan maken op de autoverzekering van de veroorzaker van het ongeluk. In het geval van een gemoedsbezwaarde is er geen autoverzekering, en dus betaalt het Waarborgfonds de kosten van de geleden schade aan het slachtoffer uit. Dit is enkel bedoeld zodat het slachtoffer niet langer hoeft te wachten op uitbetaling, deze kosten worden daarna alsnog verhaald op de veroorzaker.

Financiering

WaarborgfondsUiteraard moet het Waarborgfonds ook gefinancierd worden, en van alleen de jaarlijkse honderd euro van gemoedsbezwaarden voor ontheffing van de premieplicht lukt dat niet. De kosten bij een auto-ongeluk kunnen aanzienlijk hoog oplopen. Daarom wordt een gedeelte gefinancierd via de Nederlandse motorrijtuigenverzekeraars. Van alle WA-premies gaat een gedeelte naar het Waarborgfonds. De gewone autobestuurder betaalt dus ook voor de gemoedsbezwaarden die een autoverzekering weigeren.

In 2012 waren er in Nederland zo’n 12.500 geregistreerde gemoedsbezwaarden. Er zijn ongeveer 5.000 voertuigen die onverzekerd zijn vanwege gemoedsbezwaren.